Gå till huvudinnehåll

Namntjänst

I den här tjänsten kan du granska antalet för- och efternamn som sparats i det finländska befolkningsdatasystemet. Du kan också ta del av statistiken över de vanligaste namnen under olika perioder. De äldsta uppgifterna sträcker sig ända till 1800-talet.

Namn som finns i tjänsten

Namntjänsten innehåller uppgifter om för- och efternamn för de personer som har registrerats i Finlands befolkningsdatasystem.

I antalet förnamn ingår följande som sparats i befolkningsdatasystemet:

  • giltiga förnamn (både första och övriga förnamn)
  • giltiga namn på avlidna personer vid tidpunkten för dödsfallet.

Det exakta antalet förnamn visas inte om antalet är litet. På så sätt tryggas personernas integritetsskydd.

Sällsynta namn

Befolkningsdatasystemet innehåller också sällsynta förnamn, till exempel av utländskt ursprung.

Alla förnamn som sparats i systemet kan inte automatiskt godkännas för ett nyfött barn i Finland. Om du överväger att ge ett sällsynt namn till ditt barn ska du kontrollera att namnet är lagenligt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen.

Tjänsten Avoindata.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar i tjänsten Avoindata.fi statistik över finländska för- och efternamn. I antalen finns de nuvarande namnen på levande personer med finsk medborgaskap som bor i Finland eller utomlands. Statistik över förnamn visas endast om det finns fler än fem personer med förnamnet p.g.a. dataskydd. Släktnamn visas om det finns fler än 20 personer. Materialet uppdateras två gånger per år och publiceras som Excel-filer.

Du hittar mer statistik i tjänsten Avoindata.fi.Öppnas i nytt fönster